Ranč pod Ostrou skalou    Dobšinská ľadová jaskyňa


MOBIL: ++421-911-298208 Ubytovanie
++421-911-844288 Jazda na koňoch
EMAIL: ranc@ranc-ladova.sk
WWW: www.ranc-ladova.sk
www.slovenskyraj.sk/ranc/
GPS: N 48.873127°
E 20.279571°
ADRESA: 049 71 Dobšinská Ľadová Jaskyňa

    Ranč pod Ostrou skalou je vstupnou bránou národného parku Slovenský raj, nadmorská výška 855 m.n.m. Nachádza sa tu svetoznáma Dobšinská ľadová jaskyňa. Pozdĺž objektu tečie riečka Hnilec. Objekt ranča je postavený hneď vedľa hlavnej cesty E-67 trasa Rožňava-Poprad-Tatry. Ranč sa zaoberá chovom koní rôznych plemien ako aj chovom kráv bez tržnej produkcie mlieka plemena typu Charolais. Ide o zariadenie s celoročnou prevádzkou.
    Okrem ubytovania a stravovania ranč ponúka možnosti turistiky - návšteva Vysokých Tatier a kultúrno-historických pamiatok v okolí (zrenovovaný kaštieľ v Betliari, hrad Krásna Hôrka, Spišský hrad, zrúcaniny Muránskeho hradu). Možnosť člnkovania a rybárčenia na vodnej nádrži Dedinky, v zime bežecké lyžovanie v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni a tiež zjazdové lyžovanie na Dedinkách, Mlynkách, Vernári a Telgárte.
    Najdôležitejšou doplnkovou službou je možnosť jazdenia na koňoch, koči a saniach. Možnosť organizovania jedno a viacdňových výletov v sedle koní s táborením v prírode. Ponúkame tiež paddleboardy, organizovanie svadieb, jubileí, team buldingov, eventov, grilovačiek, školení, rodinných osláv, životných jubileí, vianočných a iných večierkov.

    Agroturistické zariadenie pozostáva zo zrubovej časti postavenej z čistého dreva-guľatiny, kde sa nachádza reštaurácia o kapacite 45 miest + letná terasa o kapacite 45 miest.
    Ubytovacia časť ponúka možnosť ubytovania v apartmánoch o celkovej kapacite 21 lôžok.
    Každý apartmán je vybavený kúpeľňou s vaňou alebo sprchovacím kútom a sociálnym zariadením. K výbave apartmánu patrí TV-SAT, v tzv. rodinnom apartmáne, ktorý je riešený ako byt - je sporák a chladnička.
    Ubytovaní hostia majú k dispozícii spoločenskú miestnosť s posedením a TV-SAT.
    Novozrekonštruovaný Apartmán LUX pre 2-4 osoby je vybavený TV-SAT, vlastným sociálným zariadením (umývadlo, sprchovací kút, WC), chladničkou s mrazničkou, mikrovlnkou, rýchlovarnou kanvicou a kávovarom.

    Apartmán A2 (5 lôžok) - manželská posteľ, tri samostatné lôžka
    Apartmán A3 (5 lôžok) - dve manželské postele, samostatné lôžko
    Apartmán A4 (2 lôžka) - manželská posteľ
    Apartmán LUX (2 lôžka + 2 prístelky) - manželská posteľ
    Apartmán A6 (6 lôžok + 2 prístelky) - dve manželské postele, rozkladacia dvojmiestna sedačka, dve samostatné lôžka
    Každý z apartmánov má samostatný vstup a paravánom oddelené sedenie na terase.

Cenník:
    Apartmán A2 - 40 € /osoba/noc.
    Apartmán A3 - 40 € /osoba/noc.
    Apartmán A4 - 40 € /osoba/noc.
    Apartmán LUX - 100 € /apartmán/noc.
    Apartmán A6 - 45 € /osoba/noc.
    Samostatný domček - 40 € /osoba/noc.
    Cena je uvedená aj s raňajkami.
    Cena pre deti do 6 rokov - grátis.
    Za každé dalšie dieťa od 6 rokov platí plná suma.
    Poplatok za psa 20 € /noc.

Žážitkové ubytovanie
    S radosťou Vám predstavujeme nový, jedinečný projekt zážitkového ubytovania na Slovenku, priamo v srdci Slovenského raja, na Ranči pod Ostrou skalou. Ubytovanie riešené v štýle moderného kempu našim hosťom ponúka tri druhy ubytovacích jednotiek vybavených posteľami, elektrinou, ohrievačmi a exteriérovým aj interiérovým posedením, či grilom. Novovybudované kúpeľne sú súčasťou areálu.
    Milovníci Winnetua si môžu vyskúšať spanie v teepee stanoch, pre romantické duše sú pripravené rozprávkové chalúpky a pre priaznivcov koní tu máme spanie v nádherných konských dostavníkoch. Všetky ubytovacie jednotky disponujú dvoma alebo štyrmi lôžkami.
    Príďte si vychutnať výnimočné chvíle v kruhu Vašich najbližších a zažite neopakovateľnú atmosféru divokého západu.

    Chalúpka 120 € /objekt/noc raňajky v cene.
    Teepee stan 120 € /objekt/noc raňajky v cene.
    Dostavníkový voz 120 € /objekt/noc raňajky v cene.
    Pobyt so psom nie je možný z hygienických dôvodov.

    Ranch pod Ostrou Skalou is a gateway to the Slovak Paradise National Park and is located 855 meters above sea level. The world famous Dobšinská Ice Cave is only a walk away and close by flows the river Hnilec. The ranch is situated conveniently on the E-67 road, the route between Poprad-Tatry and Rožňava. It’s a working ranch concerned with breeding horses and cows, particularly charolais. This work continues throughout the year.
    As well as accommodation and weels, the ranch provides a great base for tourists. Nearby places of interest include the High Tatras mountains, many cultural and historic sites such as the reconstructed Hapsburg chateau in Betliar, the tower of Krásna Horka, the giant Spissky hrad (castle) and the ruins of Muránsky castle. Fishing and boating are available on the lake at Dedinky. During the winter, many opportunities for skiing are available at Dedinky, Mlynky, Vernár and Telgárt.
    However, the most important service provided is horse and wagon riding, both in summer and winter. On offer are both one day rides, or longer riding trips caw be organized to include camping in the beautiful natural surroundings. We also offer paddleboards, organizing weddings, anniversaries, team bulldings, events, barbecues, training, family celebrations, anniversaries, Christmas and other parties.

    The Agrotouristic Ranch building is comprised of two pasts: the first, built entirely of wood, is the restaurant (seating capacity 45) and the outside terrace (seating 45).
    The accommodation part offers accommodation in apartments with a total capacity of 21 beds.
    Each apartment is equipped with a bathroom with a bathtub or shower and sanitary facilities. The equipment of the apartment includes TV-SAT, in the so-called the family apartment, which is designed as an apartment - has a stove and a refrigerator.
    Stayed guests have at their disposal a common room with a sitting area and TV-SAT.
    The newly renovated Apartment LUX for 2-4 persons is equipped with TV-SAT, own social facilities (washbasin, shower, toilet), fridge with freezer, microwave, electric kettle and coffee maker.

    Apartment A2 (5 beds) - double bed, three single beds
    Apartment A3 (5 beds) - two double beds, one single bed
    Apartment A4 (2 beds) - double bed
    Apartment LUX (2 beds + 2 extra beds) - double bed
    Apartment A6 (6 beds + 2 extra beds) - two double beds, folding double sofa, two single beds
    Each of the apartments has a separate entrance and seating on the terrace separated by a screen.

Price list:
    Apartment A2 - 40 € /person/night.
    Apartment A3 - 40 € /person/night.
    Apartment A4 - 40 € /person/night.
    Apartment LUX - 100 € /apartment/night.
    Apartment A6 - 45 € /person/night.
    Separate house - 40 € /person/night.
    The price is also included with breakfast.
    Price for children under 6 years old - free.
    For each additional child from the age of 6, the full amount is paid.
    Fee for a dog 20 € /night.

Experience accommodation:
    We are happy to present you a new, unique experience accommodation project in Slovenka, right in the heart of the Slovak Paradise, at Rancho pod Ostrou skalau. Accommodation designed in the style of a modern camp offers our guests three types of accommodation units equipped with beds, electricity, heaters and outdoor and indoor seating or a grill. Newly built bathrooms are part of the area.
    Lovers of Winnetua can try sleeping in teepee tents, fairy-tale cottages are prepared for romantic souls, and for horse lovers we have sleeping in beautiful horse-drawn carriages. All accommodation units have two or four beds.
    Come and enjoy special moments in the circle of your loved ones and experience the unique atmosphere of the wild west.

    Cottage 120 € /object/night breakfast included.
    Teepee tent 120 € /object/night breakfast included.
    Stagecoach 120 € /property/night breakfast included.
    A stay with a dog is not possible for hygienic reasons.


webmaster