Slovenský raj - Dedinky - Na priehradnom múre vodnej nádrže Palcmanská Maša