Privát MARIANNA    Smolník


TELEFÓN: ++421-53-4799349
MOBIL: ++421-904-496902
++421-915-087230
FAX: ++421-53-4799349
EMAIL: marianna.centrum@gmail.com
WWW: www.slovenskyraj.sk/marianna/
GPS: N 48.729159°
E 20.738475°
ADRESA: Námestie 115
055 66 Smolník

    Radi Vás prívítame na Priváte v najstaršom zachovalom mestskom dome z roku 1681, ktorý sa nachádza priamo v centre pamiatkovej zóny pod názvom MARIANNA. Tento dom slúžil ako mestská bašta a v rokoch 1650-1681 v ňom pôsobili bratia Andrej a Silvester Joanelliovci, ktorí sa zaslúžili o rozvoj obce Smolník.
    V tomto mestskom dome Vás radi privítajú majitelia objektu, ktorí Vám ochotne poskytnú akékožvek informácie ohžadom histórie obce a radi Vám ukážu Expozíciu Známy-neznámy Smolník a Expozíciu baníctva a histórie Smolníka, ktorá sa nachádza v historických podzemných priestoroch.
    V kúzelnej oblasti Slovenského rudohoria a Volovských vrchov, kde do dnes vládne pokoj a krása panenskej prírody sa nachádza i starobylé krážovské mestečko Smolník nachádzajúce sa na Gotickej a Železnej ceste. Smolník dnes už obec, sa preslávil svojou banskou históriou ako i fabrikou, kde sa vyrábali ručne cigary. Cigarová fabrika bola od roku 1872 jedinou manufaktúrou na Slovensku. Zaujímavosou obce je aj návšteva Náučného banského chodníka.
    Milovníci turistiky, cykloturistiky či už pokoja a oddychu v jedinenčnom prostredí si taktiež prídu na svoje. Cez obec vedie červená turistická značka vedúca cez Slovenské rudohorie a Volovské vrchy označená ako A8 Cesta hrdinov SNP z ktorej sa zo Štóšského sedla dostanete doplni zásoby alebo oddýchnu priamo k nám. V blízkosti objektu sa nachádza tiež žltá turistická značka, ktorá vám umožní spozna okrem iných okúzžujúcich miest i Zádielskú dolinu, ktorá je známa i zápisom v Guinesovej knihe rekordov. K spomínaným miestam vás zavedie i zelená cyklistická značka.
    Ak túžite spozna históriu tejto oblasti ponúka sa vám hrad Krásna Hôrka, ktorý je vzdialený 19 km, alebo kaštiež Betliar s mauzóleom a mesto Rožňava. Ak sa rozhodnete zájs opačným smerom nájdete po ceste Markušovský zámok alebo starobylú zrúcaninu Spišského hradu, ktorá je najväčšou zrúcaninou hradu v Európe.
    V blízkosti Smolníka sa nachádzajú i liečebné kúpele Štós, ako aj sprístupnená Krásnohorská a Jasovská jaskyňa.
    Ak nás navštívite v letných mesiacoch, 5 km vzdialený Smolnícky tajch (technická pamiatka z roku 1768) Vám ponúka osviežujúce kúpanie alebo možnos rybárčenia.

    Privát MARIANNA (1/4, 1/2+2, 1/2+1, 1/2) vám vo svojom objekte ponúka obchod so spotrebným tovarom či suvenírmi, útulnú kaviareň s možnosou podávania hier Tipos, predaj dennej tlače na recepcii, predaj čapovaného piva, WiFi pripojenie v objekte, možnos stanovania a parkovania v uzamknutom dvore, raňajky a večere podža priania hostí, malé rodinné oslavy do 30 miest. Ponúka taktiež bezpečné parkovanie v uzavretom dvore, či večerné posedenie pri grile.
    Komunikácia je možná v nemeckom, maďarskom, ruskom a anglickom jazyku.

Tešíme sa na Vás.

    We would like to welcome you to the privat in the oldest preserved town house from 1681, located right in the center of the monumental zone under the name MARIANNA. This house served as a town bastion, and in 1650-1681 the brothers Andrej and Silvester Joanelli, who deserved to develop the village of Smolnik, worked in it.
    The owners of the building will be happy to welcome you in this town house, who will be happy to provide you with any information about the history of the village and will be happy to show you the Smolník Famous-Unknown Exposition and the Smolník Mining and History Exposition, which is located in the historic underground spaces.
    In the magical area of the Slovenske Rudohorie and Volovské vrchy, where the peace and beauty of the virgin nature is still dominated, there is also the ancient royal town of Smolník, situated on the Gothic and Iron Road. Smolník, today the village was built by the town, and it was famous for its mining history as well as the factory where cigars were made by hand. The cigar factory has been the only manufactory in Slovakia since 1872. An interesting feature of the village is a visit to the Educational Mining Trail.
    Lovers of hiking, cycling or even peace and relaxation in a lonely setting will also find what they expect. A red tourist sign leads through the village, leading through the Slovak Ore Mountains and the Volovské vrchy, marked as the A8 SNP Heroes' Road, from which you can get supplies from Štóšské sedlo or rest directly to us. There is also a yellow tourist sign near the building, which will allow you to get to know, among other charming places, the Zádiel Valley, which is also known for its entry in the Guinness Book of Records. You will also be introduced to the green bicycle sign.
    If you want to know the history of this area, you can enjoy the Krásna Hôrka Castle, which is 19 km away, or the Betliar Manor House and Rožňava. If you decide to go in the opposite direction, you will find the Markušovsky zamok or the ancient ruins of Spišský Hrad, which is the biggest ruin of the castle in Europe.
    Near of Smolník there is also the therapeutic spa Stos, as well as the Krásnohorská and Jasovská caves.
    If you visit us during the summer months, 5 km away from Smolnícky tajch (technical monument from 1768), you can enjoy a refreshing swim or fishing.

    Apartment MARIANNA (1/4, 1/2+2, 1/2+1, 1/2) offers you a shop with goods or souvenirs, a café with possibility of playing games Tipos, daily newspaper, draft beer, wifi connection in the house, possibility of camping and parking in a locked yard, breakfast and dinner according to guests' needs, small family celebrations up to 30 seats. It also offers secure parking in a closed courtyard or evening grille.
    Communication is possible in German, Hungarian, Russian and English.

We are looking forward to you.

    Wir begrüssen Ihnen in den Famielienpenzion in ältestenerhaltenen Stadthaus aus den Jahr 1681 in Gemeindezentrum von einem Naturschutzgebiet unten nahmen MARIANNA. Dieses Haus hate gedient als Stadt Bastion der Königlicher stadt wo in Jahren 1650-1681 wirken die Brüder Andreas und Silvester Joanelli. Diese Bruder haben ein grossen Anteil zu Erwiklung Schmöllnitz /Smolník/.
    Die Eigentümer des Gebäudes werden Sie gerne in diesem Bürgerhaus begrüßen, die Ihnen gerne alle Informationen über die Geschichte des Dorfes geben und Ihnen gerne die Smolník-Berühmt-Unbekannt-Ausstellung und den Smolník-Bergbau zeigen werden Geschichtsausstellung, die sich in den historischen unterirdischen Räumen befindet.
    In zauberhafften Gebiete des slov. Erzgebirges in den Volovské vrchy, wo bis heute friedliche Freiheit der göttlichen Natur sich findet liegt das altertünliche königliche Kleinstädtchen Smolník - Schmöllnitz.
    Es liegt auf der Gotischen Strasse und Eisen Strasse. Unsere Gemeinde wurde berühmt dur Bergbau, sowie auch durch die Tabakfabrik, wo war die einzige Manufaktur in der Slowakei wo Zigaren mit Handarbeit hergestelt werden. Sie wurde im Jahre 1872 gegründet und 2008 Geschlossen. Interessant im Dorf ist auch der Besuch des Bergbaulehrpfades.
    Wer Touristik liebt, gerne sich in einer ausserordentlich schönen Gegend erholt findet dies hier. Durch das Dorf führt ein rotes Touristenzeichen, das durch das Slowakische Erzgebirge und die Volovské vrchy führt, die als A8 SNP-Heldenstraße gekennzeichnet sind, von der aus Sie sich von Štóšské sedlo versorgen oder direkt zu uns ausruhen können. In der Nähe des Gebäudes befindet sich auch ein gelbes Touristenschild, mit dem Sie unter anderem das Zádiel-Tal kennenlernen können, das auch für seinen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde bekannt ist. Auch in den Fahrrädern über die grünen Schilder kann man diese Ortschaften besichtigen.
    Falls sie die Geschichte diese Gegend interesiert bietet die Burg Krásna Hôrka, welche nur 19 km entfernt liegt, oder das Kastell Betliar, das Mauzoleum und das schöne Städtchen Rožňava - Rozenau schöne Ausflugsgelegenheit.Wollen sie in entgegengesetzer Richtungmsich umsehennliegt das Schloss - Markušovský kaštiel, oder die altertümliche Ruine Spišský hrad, welche die grösste Ruine Europas ist.
    In der Nähe von Smolník befinden sich auch das Bad Štós sowie die zugänglichen Höhlen Krásnohorská und Jasovská.
    Wen Sie in den Sommermonaten uns besuchen ist nur 5 km weit der Smolnícky Teich /technisches Denkmal aus den Jahr 1768/ wo der Teich zum Baden einladet und Gelegenheit bietet zum fischen.

    Unterkunft gibt es private bei MARIANNA (1 Zimmer/4 Personen, 1 Zimmer/2+2 Personen, 1 Zimmer/2+1 Personen, 1 Zimmmer/2 Personen). Hier findet man einen Laden mit allerhand Waren, sowie Präsentwaren, Zeitungen. Parken kann man in einen verschliesbaren Hof, oder Abends eine Grillpartie abhalten.
    Die Kommunikation ist in Deutsch, Ungarisch, Russisch und Englisch möglich.

Wir begrüssen alle lieben Gäste im vorhinein herzlich.

    Örömel üdvozötjuk Önt a legrégibb házban 1681-ben megörzöt, amely az emlékmüövezet közepen talalható Penzió MARIANNA. Ez a ház városy bástya volt, és az 1650-1681 ben lakták a testvérek Andreas és Silvester Joanelli akik megérdmlik a fejlödést király város Szomolnok /Smolník/.
    Az épület tulajdonosai örömmel várják Önt ebben a városi házban, akik szívesen adnak tájékoztatást a falu történetével kapcsolatban, és szívesen bemutatják a szmolniki híres-ismeretlen kiállítást, valamint a szmolniki bányászatot, ill. Történeti kiállítás, amely a történelmi földalatti terekben található.
    A Gotikusút és a Vasut út bukkanhatunk rá a telpülésre, amely ma már község. Híres volt bányaszatárol, szivargyarárol ahol az egyetlen Szlovákiában kézimunkával készitetek szivarokat. A dohánygyár alakult 1872-ben. A község érdekessége az Oktatóbányászút meglátogatása is.
    Aki szereti a természetet és a kirándulást, szívesen tölti szabadidéjet csodálatos hegyekben,midezt itt megtalálhatja. Piros turistatábla vezet át a falun, a Szlovák-Érchegységen és az A8-as SNP Hősök útjaként jelölt Volovské vrchy-n keresztül, ahonnan Štóšské sedlóból lehet ellátmányt szerezni, vagy közvetlenül hozzánk pihenni. Az épület közelében egy sárga turistatábla is található, amely lehetővé teszi többek között a Guinness Rekordok Könyvébe való felvételéről is ismert Zádiel-völgy megismerését. Kerékpárrel is megtekinthetjük ezeket a tájakat a zöld turistajelzésen haladva.
    Ha a környék történelme is érdekli, jó kirándulási lehetöséget kinál a Krásná hôrka vár, amely csak 19 km-re található Szomolnoktól a Betliar kástely a Mauzóleum és a vár Rožňava. Ha az ellenkezö iranyba indul, akkor a Spišský hrad és a Markušovský kaštiel várja a látogatókat. Elöbbi Európa legnagyobb várromjaként ismert.
    Szomolnok környékén található a Štós gyógyfürdő, valamint a megközelíthető Krasnohorská és Jasovská barlangok is.
    Amennyiben a nyári hónapokban látogat hozzánk, 5 km távolságban található a Smolnícky tajch /Szomolnoki tó/ müszaki müemlék a csodálatos fenyvesekkel körülvett tava, amely fürdési lejetöséget kinál.

    Szálláslehetöség MARIANNA mágánpanzióban. Kinálatunk 1 szoba/ágyás, 1 szoba/2+2 ágyás, 1 szoba/2+1 ágyás, 1 szoba/2 ágyás. A panzióban található egy vegyeskereskedés, presszó és sörözó. Párkolási leheöség zárt udvarban. Esténként grillezéso lehetöség áll vendégeink rendelkezésére.
    Kommunikáció német, magyar, orosz és angol nyelven lehetséges.

Szeretetttel várjuk kedves vendégeinket.webmaster