Turistický sprievodca Ing. Kóšová Zuzana    Spišská Nová Ves


MOBIL: ++421-904-408684
EMAIL: abelo.snv@gmail.com
WWW: www.slovenskyraj.sk/kosova/
ADRESA: Zimná 58
052 01 Spišská Nová Ves

    Hlavným zameraním mojej práce sú sprievodcovské služby pre skupiny v regióne Spiš, ako aj na celom území Slovenska (kultúrne pamiatky, historické mestá, národné parky, ...).
    V danej profesii pracujem od roku 1997.
    V maďarskom jazyku ponúkam aj tlmočnícke služby.

    Sprievodcovské služby v jazyku: maďarskom, nemeckom a slovenskom.


webmaster