Slovenský raj - Žehra - Cintorín pri ranogotickom kostole Ducha Svätého