Monika Weissová

Adresa: Mestský úrad, Nám. A.Hlinku 1, 034 16 Ružomberok
E-mail: Monika.Weissova@murk.sk