Michal Hönsch


- vysokoškolský študent

E-mail: michal.honsch@accenture.com
WWW: honsch.wordpress.com/profil/

    Preklad stránok do angličtiny bol realizovaný najmä v rokoch 2000-2003.