Ing. Edgar Baradlai


    Dlhoročné skúsenosti ako tlmočník a prekladateľ.
    Preklady spoľahlivo, v primeranej cene, v stanovenom termíne.
    Jazyky: nemčina, slovenčina, čeština - vo všetkých smeroch


Adresa: Jána Čajaka 14, 052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: 053/4422929
Mobil: 0905/225569
E-mail: info@baradlai.com
WWW: www.baradlai.com


    Špecializácie: obchodná korešpondencia, zmluvy, technika, konštrukcia strojných zariadení, výstavba technologických a investičných celkov, automobilový priemysel, normy, smernice, zákony, systém riadenia kvality, Manažment bezpečnosti práce, kultúra, história, turistika, cestovný ruch, webové stránky a.i.
    Aplikácia CAT-nástrojov: Trados, Transit Satellite PE, Acros