Slovenský raj - Geravy - Na lúke pri horskom hoteli Geravy