Knola

10 Naj | Turistické strediská a ciele | Mestá a obce
  Prírodné rezervácie | Mapy | Mapa | Popis | Fotogaléria  
Chodníky a cyklotrasy | Webkamery | Výlety do okolia
Klikacia mapa s turistickými chodníkamiDetailná turistická mapa 1:50000


Vyhlásená:
Rozloha: 220,02 ha
Katastrálne územie: Spišská Nová Ves, Mlynky
Okres: Spišská Nová Ves
Dôvod zriadenia chráneného územia: Územie patrí geomorfologicky do Volovských vrchov, je tvorené plochým širokým hrebeňom a podhrebeňovými stanovišťami v komplexe Veľká Knola - Viničiar.
      Geologicky je územie tvorené súvrstvím zlepencov s valúnmi kremitých porfýrov a minerálne slabým kremitým zlepencom vrstiev perukána.
      Je tvorené pestrou mozaikou lesných biotopov, bývalých hôľnych pasienkov, rašelinných mokradí a skál. Pôvodné porasty boli zaradené k jedľovým a jedľovo - smrekovým lesom (Abietion auct. Vaccinio - Abietion) a smrekovým lesom čučoriedkovým (Eu - Vaccinio - Piceenion).
      V súčasnosti pôvodné lesné porasty charakteru prírodného lesa sa vyskytujú len fragmentálne. Väčšiu časť územia zaberajú druhotné lesné porasty vzniknuté zväčša sekundárnou sukcesiou na bývalých holiach, prípadne lesných svetlinách.
      Z botanického hľadiska predstavujú tieto priestory cenné lokality s výskytom ohrozených druhov rastlín: šafrana spišského (Crocus scepusiensis), scily dvojlistej (Scilla bifolia), peniažteka modrastého (Thlaspi sylvestre) a ďalších.
      Územie je významným biotopom vzácnych druhov tetrovitých vtákov - hlucháňa obyčajného (Tetrao urogallus) a jariabka hôrneho (Bonasa bonasia).Spiš | Gemer | Liptov | Horehronie | Slovenský raj | Vysoké Tatry | Nízke Tatry | Západné Tatry | Belianske Tatry | Veľká Fatra | Chočské vrchy
Pieniny | Spišský hrad | Chrám sv.Jakuba | hrad Ľubovňa | Krásna Hôrka | AquaCity | Bešeňová | Tatralandia | Vrbov | Vyšné Ružbachy