Slovenský raj - Spišský Štiavnik - Renesančný kaštieľ zo 16.-17. storočia, postavený na mieste stredovekého kláštora