CY03 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta - sedlo Čertova hlava - Mlynky - sedlo Grajnár - Novoveská Huta - Spišská Nová Ves

10 Naj | Turistické strediská a ciele | Mestá a obce
  Prírodné rezervácie | Mapy | Mapa | Popis | Fotogaléria  
Chodníky a cyklotrasy | Webkamery | Výlety do okolia
Klikacia mapa s turistickými chodníkamiDetailná turistická mapa 1:50000

    Dĺžka: 46 km
    Prevýšenie: 1020 m
    Mapa: Slovenský raj, mierka 1 : 50 000 (list 124), VKÚ, a.s., Harmanec.


    Popis trasy: Pre orientáciu použi mapu. Zvýšenú pozornosť treba venovať jazde po štátnych cestách. Stúpanie do sedla Čertova hlava je náročné, takisto aj zjazd z neho.
    Túru začni v Spišskej Novej Vsi na železničnej stanici (0 km; 436 m.n.m.). Po mestských komunikáciách dôjdeš až na námestie ku kostolu (1,5 km; 436 m.n.m.). Z námestia pokračuj žltou značkou po štátnej ceste číslo 533. V 3,5 km (488,8 m.n.m.) žltá značka odbočuje doprava. Ty pokračuj po asfaltovej ceste do obce Ferčekovce (4 km; 490 m.n.m.). Alternatívna trasa vedie po zelenej značke cez Pieskovec (564,1 m.n.m.), Jasnú Poľanu do Novoveskej Huty. Táto cesta je neasfaltová.
    Z Ferčekoviec vedie trasa stále údolím potoka Holubnica, až do obce Novoveská Huta (8 km; 560 m.n.m.). Tu sa pripája aj alternatívna trasa po zelenej značke. Ty však v obci opusti štátnu cestu číslo 533 a miestnou komunikáciou pokračuj súbežne s červenou značkou, za stále prudšieho stúpania, okolo horárne Rybník (10,5 km; 640 m.n.m.).
    Pri odbočke cesty do Čertovej doliny (11,5 km; 692,3 m.n.m.) končí spevnená cesta. Ty pokračuj po červenej značke údolím Huliarskeho potoka. Slabšie nátury zosadnú z bicykla a budú tlačiť.
    Značka Ťa dovedie až na vrchol do sedla Čertova hlava (14 km; 1051 m.n.m.). Cez sedlo kedysi dávno viedla nákladná lanovka, z dnes už neexistujúcej Vojtechovej osady do Mlynkov. Jej zvyšky sú ešte stále znateľné.
    Ty sa spusti strmo dole až na križovatku s modrou značkou (16,5 km; 800 m.n.m.). Alternatívna trasa: Po červenej značke do osady Biele vody (792,5 m.n.m.), Prostredný hámor do Mlyniek. Ty sa nechaj viesť modrou značkou po pomerne dobrej ceste cez osadu Havrania Dolina (19 km; 790 m.n.m.), až do osady Mlynky (19,5 km; 739 m.n.m.). Po oboch stranách Havranej Doliny sú staré bane a pamiatky na kutacie práce.
    V Mlynkách pri kostole začína zelená značka. Vydaj sa po nej. Asi po 1,5 km značka odbočuje popod železnicu vpravo do obce Rakovec.
    Ty sa však drž asfaltovej cesty a stále stúpaj. Na 25 km (821 m.n.m.) sa sprava pripája opäť naša známa cesta číslo 533. Pribudne áut, ale nedaj sa vyrušovať a stále šliap po serpentínach do sedla Grajnár (29 km; 1023,2 m.n.m.).
    Odteraz už nebude žiadne stúpanie až po koniec túry. Spusť sa po asfaltke na križovatku „Zimná dolina“ (33 km; 830 m.n.m.), kde sa pripája štátna cesta číslo 546 z Hnilčíka. Neváhaj a pokračuj po asfaltke okolo horárne Gretla (34 km; 800 m.n.m.) do Novoveskej Huty (38,5 km; 560 m.n.m.).
    Ďalej cesta vedie zhodne so začiatkom túry, až do Spišskej Novej Vsi (Môžeš použiť aj alternatívnu trasu po zelenej značke.). Túra končí pri železničnej stanici (46,5 km).