Rokliny Slovenského raja v Japonsku neprešli

10 Naj | Turistické strediská a ciele | Mestá a obce
  Prírodné rezervácie | Mapy | Mapa | Popis | Fotogaléria  
Chodníky a cyklotrasy | Webkamery | Výlety do okolia
Klikacia mapa s turistickými chodníkamiDetailná turistická mapa 1:50000


Spišský kuriér, 12.1.1999
      Druhé zasadnutie výboru Predsedníctva UNESCO k posúdeniu projektu za rok 1998 na zaradenie do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva sa uskutočnilo v dňoch 7.-11. decembra 1998 v japonskom Kjóte.
      Slovensko zastupoval projekt Rokliny Slovenského raja a Dobšinská ľadová jaskyňa. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva životného prostredia Dr. Klinda a Ing. Vilinovač a riaditeľ Správy slovenských jaskýň Ing. Hlaváč. Verdikt Predsedníctva na adresu roklín Slovenského raja nevyznel kladne. Podľa ich kritérií rokliny majú "len" regionálny význam.
      Dobšinská ľadová jaskyňa spĺňa podmienky na zaradenie do zoznamu UNESCO a členovia Predsedníctva preto navrhli vypracovať samostatný nominačný projekt so zaradením k už vyhláseným jaskyniam Slovenského krasu. Ide o 12 jaskýň z našej strany a o 10 jaskýň z maďarskej strany, tzv. Aktelecký kras. Z dôvodu medzinárodného projektu slovenská strana bude rokovať s maďarskými partnermi a termín na odovzdanie tohto projektu je do júna tohto roku.


      -gr-