Zimný prechod roklinami Slovenského raja

10 Naj | Turistické strediská a ciele | Mestá a obce
  Prírodné rezervácie | Mapy | Mapa | Popis | Fotogaléria  
Chodníky a cyklotrasy | Webkamery | Výlety do okolia
Klikacia mapa s turistickými chodníkamiDetailná turistická mapa 1:50000


Krásy Slovenska, 12/1961
    Zimná turistika je súčasťou všestrannej celoročnej turistickej činnosti, je prirodzeným pokračovaním pešej turistiky, cykloturistiky a vodnej turistiky.
    Okolie Slovenského raja nie je vyslovene lyžiarskym terénom, nie sú tu terény s výťahmi alebo vlekmi pre náročných lyžiarov. Preto ho aj v zimnom období turisti málo navštevovali. Po skončení letnej a prípadne krátkej jesennej sezóny iba ojedinelí vytrvalci sa opovážili obdivovať krásy roklín v zime. Bolo to azda aj preto, že sa nekládol dôraz na celoročnú turistickú činnosť a nehľadali sa možnosti využiť podmienky putovania za krásami prírody v zime. Dnes nepoznáme prestávku medzi jednotlivými ročnými obdobiami a využívame každú voľnú chvíľu ako samozrejmosť pre pobyt a pohyb vo voľnej prírode.
    Slovenský raj svojimi tichými dolinami, hrebeňmi a divokými roklinami je ako stvorený pre zimnú turistiku. Zasnežené lesné cestičky, ktoré vedú po hrebeňoch nad dolinou Hornádu, dovoľujú aj menej zdatným lyžiarom nazrieť a pokochať sa v krásach zimy.
    Prielom Hornádu, ktorý v letnom období je prístupný iba kajakárom, v zime je azda najvďačnejšou túrou v Slovenskom raji. Človek pri pohľade na nevšednú krásu nevie, kde sa má skôr dívať: či na ľadovú plochu riečišťa, posiatu námrazou, vytvárajúcu rozličné druhy kvetov , či na zamrznutý Večný dážď, kde sa vytvoria ľadové vodopády a stĺpy, či na kolmé zasnežené, 150 m vysoké steny, ktoré iba zriedka dovolia, aby sa do doliny dostali slnečné lúče. Túto túru môžeme uskutočniť pešo, na korčuliach alebo lyžiach a nevyžaduje mimoriadnu telesnú námahu. Náročnejší je však prechod hociktorou roklinou. Aj v porovnaní s letom. Na túru treba mať čakan, mačky a niekedy aj lano. Keď sú dobré zimné podmienky, keď mrzne a je dosť snehu, prechod je bezpečnejší ako za miernej zimy. Vodopády sú zamrznuté, posypané vrstvou snehu a nevšedne sa vynímajú svojou krásou. Veru, zimné krásy Slovenského raja sa dosiaľ veľmi málo propagovali. Rozvoj zimnej turistiky si však vyžaduje, aby sa ja v tejto oblasti úspešne rozvíjala činnosť. Preto sa r. 1960 začalo s akciou Zimný prechod roklinami Slovenského raja.
    Účelom akcie je povzniesť zimnú turistiku v tomto kraji na takú úroveň, na akej je v oblastiach, kde sú priaznivejšie možnosti z hľadiska lyžiarstva, a potom propagovať krásy Slovenského raja v zime. Akcia je trojročná, pričom sú túry rozdelené samostatne na každý rok. Všetci účastníci, ktorí splnia podmienky určené na zimné obdobie, dostanú odznak "Za zimný prechod roklinami Slovenského raja". Na odznakoch je okraj sfarbený pre každý rok inou farbou. Tú akciu organizuje odbor turistiky TJ Tatran v Spišskej Novej Vsi. Vydal aj podrobné propozície.


    Podmienky pre účastníkov akcie:

    1. Akcie sa môžu zúčastniť organizovaní a neorganizovaní telesne zdatní turisti, najmenej však v 6-členných skupinách na jednu túru.
    2. Pre prechod sú predpísané túry a na každý rok, ktoré sa musia absolvovať.
    3. Každá skupiny sa musí písomne prihlásiť na adresu organizátora, s uvedením túry a dátumu, kedy túru uskutočnia, a menoslov účastníkov.
    4. Ku každej skupine bezplatne pridelia horského vodcu z radov členov HS - oblasť Slovenský raj, ktorému podliehajú všetci účastníci až do skončenia túry.
    5. Akcia sa začína 21.XII. a končí 21.III., každý rok. V prípade nepriaznivých zimných podmienok sa termín pozmení, čo sa prihláseným oznámi.
    6. Podmienka pre všetkých účastníkov je aspoň jeden nocľach v chate na Kláštorisku, odkiaľ sa podnikajú túry.

    O priebehu akcie, ako aj účasti sa vedie presný záznam. Roku 1960-61 sa prihlásilo 78 turistov, ktorí absolvovali predpísané túry, hoci neboli najpriaznivejšie zimné podmienky. Každý rok sa zvyšuje počet záujemcov o akciu. Nuž radi privítame čitateľov Krás Slovenska a priaznivcov turistiky v zimných krásach Slovenského raja.


    - Andrej Hric -