Lovíme práve to, čo iní chránia

10 Naj | Turistické strediská a ciele | Mestá a obce
  Prírodné rezervácie | Mapy | Mapa | Popis | Fotogaléria  
Chodníky a cyklotrasy | Webkamery | Výlety do okolia
Klikacia mapa s turistickými chodníkamiDetailná turistická mapa 1:50000


Spišský denník, 25.10.2001
    Spišská Nová Ves - Národný park Slovenský raj je známou a vyhľadávanou turistickou lokalitou. Ako každá krajinná oblasť, aj ona žije svojím životom a problémami, ktoré sú hlavne z pohľadu ochrany prírody najvýznamnejšie. Ide o notoricky známe problémy spojené s nárastom počtu návštevníkov a ich správaním sa k prírode, ako aj problémy nelegálnych výrubov a hospodárskej činnosti v lesoch. Slovenský raj je v prvom rade domovom množstva chránených rastlín a živočíchov. Starostlivosť o živočíšne druhy nesie na svojich pleciach zoológ Ing. Bedřich Hájek, ktorý zväčša v neprístupných terénoch, mimo turistických trás, pozoruje, hodnotí, skúma a sleduje život svojich zverencov, aby potom vypracoval návrhy na spôsob ich ochrany. Pretože väčšiu časť práce tvorí terénna činnosť, dohodnúť si stretnutie s týmto zaujímavým človekom nebolo ľahké.
    "Nemohli ste ma zastihnúť," začal pán Hájek náš rozhovor,"pretože sme tu mali stretnutie Skupiny pre ochranu netopierov. Robil sa tu monitoring netopierov. Slovenský raj je krasové územie a je tu 200 jaskýň. Netopiere ich využívajú ako zimoviská, v lete sú v rôznych budovách a vežiach. Tento monitoring sa robí kvôli ochrane, preto sa vyjadrujeme k rekonštrukcii budov, veží kostolov a v zime sa zabezpečujú vchody do jaskýň uzávermi, aby neboli netopiere vyrušované. Na tomto území žije 12 druhov a najvzácnejší je netopier Brantov, ktorý sa vyskytuje v Dobšinskej ľadovej jaskyni, v jednej z najväčších kolónií v strednej Európe. Tá je dobre zdokumentovaná spolu s Medveďou a Stratenskou jaskyňou. Sústredili sa tu odborníci z celého Slovenska a pracovalo sa v teréne."
    Pred týmto stretnutím ste sa venovali sledovaniu vydry vo vodách Slovenského raja. Aké sú výsledky týchto pozorovaní ?
    "Vydra je veľmi dobre osídlená v povodí Hornádu a Hnilca. Zisťovali sme početnosť vydier a závislosť od rybnatosti riek na rôznych úsekoch. Na základe týchto údajov sa robia ochranárske opatrenia ako zarybňovanie, vylúčenie úsekov od návštevníkov alebo regulácia tokov a revitalizácia do pôvodných prírodných meanrov".
    Prednedávnom vzbudil pozornosť verejnosti prípad odsúdenia vykrádača hniezd dravých vtákov. Aké máte skúsenosti s vykrádaním hniezd v oblasti Slovenského raja vy?
    "Na území národného parku hniezdia štyri páry orla skalného. V minolosti sme zistili v dvoch prípadoch vykrádanie. Na určitom teritóriu migrujú, preto sa strážia najohrozenejšie hniezda. Tohto roku sme strážili jedno. Je to náročné, lebo sa stráži nepretržite z určitej vzdialenosti, aby pár nebol rušený, až kým mláďa nevyletí. Máme na to techniku a táto činnosť je koordinovaná s políciou. Prepracovaný je aj spôsob zásahu. My sme mali v tomto roku úspešné hniezdenie."
    Je známe, že v Slovenskom raji žije aj kamzík vrchovský alpský. Ako sa táto populácia vyvíja?
    "To je veľmi horúca téma. Keď do toho zavŕtate, rozbúrite pokojnú hladinu. Na Slovensku je to extrém. V Tatrách je zhruba 200 kamzíkov a to je veľmi nízky počet. Tam ide tá početnosť veľmi rapídne dole. Vynakladajú sa veľké finančné prostriedky, aby sa zachoval. Je takmer isté, že pokles je spôsobený nelegálnym lovom, hlavne po roku 1989. Tam sa intenzívne kamzík chráni. U nás je to iný poddruh, kamzík alpský vypustený od roku 1964. Jeho populácia je veľmi vitálna, stádo má asi 70 jedincov, takže u nás sa loví. Lov je preferovaný botanikmi hlavne preto, že ničí a spása pôvodné rastlinné druhy. Tento rok evidujeme žiadosť na odstrel šiestich kusov. Nie som toho názoru, aby sa radikálne odstránili. Je potrebné veľmi opatrne postupovať, pretože situácia v Tatrách môže mať veľmi negatívne priebeh, a bolo by dobre, keby sa kamzíky v raji zachovali."


    Miro DIBÁK