Zahraniční študenti bránia lúky v Raji pred náletom

10 Naj | Turistické strediská a ciele | Mestá a obce
  Prírodné rezervácie | Mapy | Mapa | Popis | Fotogaléria  
Chodníky a cyklotrasy | Webkamery | Výlety do okolia
Klikacia mapa s turistickými chodníkamiDetailná turistická mapa 1:50000


Spišský denník, 21.6.2001
    Spišská Nová Ves - Členovia medzinárodného pracovného tábora INEX pomáhajú od pondelka ochranárom v Slovenskom raji odstraňovať náletové dreviny v južnej časti tohto národného parku. "Táto organizácia sprostredkováva pobyty pre vysokoškolákov v rôznych krajinách sveta. Zvyčajne ide o 10- až 14-dňové pobyty, dobrovoľníci sa starajú o kultúrne pamiatky a hodnotné prírodné územia.
    Využili sme možnosť získať takúto pomoc, našou povinnosťou bolo zabezpečiť im ubytovanie, INEX sa postaral o stravu," uviedol Ing. Tomáš Dražil zo Správy Národného parku Slovenský raj. Celkovo 12 dobrovoľníkov zo Spojených štátov amerických, Fínska, Švédska, Holandska a Anglicka odstraňuje v týchto dňoch dreviny v katastri Stratenej. V Slovenskom raji je približne 500 hektárov lúk a pasienkov ohrozených prirodzeným rozrastaním sa lesa. "Na týchto územiach je bohaté zastúpenie živočíchov a rastlín. Predtým sa na nich regulárne páslo alebo kosilo, ale dnes sú tieto lúky a pasienky odľahlé a pre poľnohospodárstvo ekonomicky nezaujímavé. Družstvá majú rady koncentrovanú výrobu v blízkosti ľudských sídel. Takže človek teraz musí prácne nahrádzať niektoré mechanizmy, ktoré zabezpečovali, aby lúky a pasienky nezarástli malými stromčekmi a kríkmi, čiže náletovými drevinami. Keby sa tak stalo, stane sa toto územie z vedeckého hľadiska nezaujímavé," hovorí T. Dražil.
    Najvzácnejšie lokality podobného charakteru sú v Slovenskom raji v lokalitách Hnilecká jelšina a Kopanec. Preto aj zahraniční študenti budú do konca tohto týždňa pomáhať slovenským ochranárom odstraňovať dreviny z juhu národného parku.


    rep