Všetky cykloturistické trasy existujú v Slovenskom raji nelegálne

10 Naj | Turistické strediská a ciele | Mestá a obce
  Prírodné rezervácie | Mapy | Mapa | Popis | Fotogaléria  
Chodníky a cyklotrasy | Webkamery | Výlety do okolia
Klikacia mapa s turistickými chodníkamiDetailná turistická mapa 1:50000


Spišský denník, 30.1.2001
    Spišská Nová Ves - Nadšenci cykloturistiky kritizujú v poslednom čase ochrancov prírody v Národnom parku Slovenský raj (NPSR). Dôvodom je údajná snaha Správy NPSR zrušiť všetky cykloturistické trasy v tomto národnom parku. "Nie je to pravda, chceme iba dodržať zákonný postup. Po roku 1990 platili pri ochrane prírody dohody medzi jednotlivými orgánmi štátnej správy. Od začiatku roku 1995 platí nový zákon a všetky takéto dohody sa mali do určitého obdobia odsúhlasiť. Pri cykloturistických trasách v národnom parku sa to nestalo a tak nie sú dodnes legislatívne vyriešené," uviedol pracovník Správy NPSR RNDr. Jaroslav Špičuk.
    Donedávna zastupoval cykloturistov Klub slovenských turistov, dnes majú nadšenci bicyklovania sa v prírode zastrešujúci Slovenský cykloklub. Podľa brožúry, ktorú táto organizácia vydala v roku 1998, existujú tri zákonné postupy zlegalizovania cyklotrasy. Územné rozhodnutie potrebujú aktivisti v prípade, že pri budovaní cyklotrasy dochádza k stavebným úpravám terénu. Ak sa osádzajú iba smerovníky a značky, potrebujú cyklisti iba rozhodnutie príslušného okresného úradu. Ale i k tomuto musí žiadateľ predložiť kompletnú dokumentáciu. Pri poslednom možnom postupe odovzdá záujemca o založenie cyklotrasy dokumentáciu okresnému úradu, odboru životného prostredia, spolu so všetkými súhlasnými stanoviskami dotknutých subjektov. Tu by Spišiaci určite narazili na množstvo majiteľov pozemkov, cez ktoré trasy vedú a od každého by museli vyžiadať súhlas na legalizáciu trasy. "Žiaden právnický subjekt sa nám zatiaľ neozval. Problémom je aj zistiť, kto je vlastne skutočným reprezentantom cykloturistov," hovorí J. Špičuk.
    Existujú objektívne dôvody, pre ktoré nepatria cyklisti do jadrovej oblasti Slovenského raja. "Cykloturisti nám v skutočnosti robia menšie problémy ako ťažká technika majiteľov lesov. Ale toto územie naozaj nie je pre cykloturistiku vhodné. Štverať sa na Kláštorisko na bicykli, to nie je vhodné pre starších ľudí a deti. Bicykel ruší zver, tá ho nestihne zaregistrovať včas, tak ako pešieho turistu. Sú extrémisti, ktorých stretneme s bicyklami na rebríkoch. Sťažovali sa nám aj učiteľky, ktoré museli odskakovať aj s deťmi z cesty, po ktorej sa cyklisti rútili dolu. V súčasnosti máme osem cyklotrás, ktoré sú hlavne v ochrannom pásme národného parku. Modrá trasa vedie z Mlynkov cez Hajdovu lúku na Biele Vody, zelená z Novoveskej Huty na Hajdovu lúku a zo Spišskej Novej Vsi na Košiarny briežok. Úseky žltej trasy vedú zo Spišskej Novej Vsi na Košiarny briežok, zo Smižanskej Maše na rázcestie nad touto mašou a z Dobšinskej Maše do Vodniarok. Sú tu aj neznačené trasy - je to Stratenský kaňon a štátna cesta tretej triedy z Podleska cez Kopanec do Dobšinskej Ľadovej Jaskyne s celkovou dĺžkou 24 kilometrov. Tú sme navrhli Okresnému úradu v Spišskej Novej Vsi zmeniť výlučne na cyklotrasu, ale dostali sme negatívnu odpoveď," objasňuje J. Špičuk. "Zrušili sme iba cyklotrasu z Novoveskej Huty na Knolu. Ide po chodníkoch na hranici prírodnej rezervácie Muráň a Chráneného areálu Knola. Trasy na Kláštorisko a cez Lesnicu sme zrušili po rokovaniach v roku 1993. Nikdy však nerozhodujeme bez rokovania so všetkými zainteresovanými."
    Ochranári sú prekvapení, prečo vzbudzuje záujem cyklistov práve terén Slovenského raja. "Nie sú tam ani miesta s dobrým výhľadom, polovicu trasy nesie človek bicykel na chrbte, domov príde zničený ako baník," tvrdí J. Špičuk. Jeho kolega Peter Olekšák je takisto milovníkom cyklistiky, napriek tomu záujmu o národný park nerozumie: "Je toľko možností na vytvorenie trás v celom okrese. Sám chodím každé leto na bicykli z Levoče do Spišskej Novej Vsi, spolu so mnou mnohí ďalší Spišiaci. Cyklotrasu medzi týmito mestami by sme len privítali, človek musí dýchať výfukové plyny z áut. Ďalšou nevyužitou možnosťou je trasa na Spišský hrad," dodal P. Olekšák.


    Tomáš Repčiak