Ľadovú jaskyňu zaradili medzi svetové prírodné unikáty

10 Naj | Turistické strediská a ciele | Mestá a obce
  Prírodné rezervácie | Mapy | Mapa | Popis | Fotogaléria  
Chodníky a cyklotrasy | Webkamery | Výlety do okolia
Klikacia mapa s turistickými chodníkamiDetailná turistická mapa 1:50000


Spišský denník, 1.12.2000
    Dobšinská ľadová jaskyňa - Snahy Ministerstva životného prostredia, Správy slovenských jaskýň, ako aj ostatných zainteresovaných zložiek o zaradenie Dobšinskej ľadovej jaskyne do Zoznamu svetového prírodného dedičstva konečne priniesli očakávaný efekt. Výbor svetového dedičstva, ktorý zasadal v stredu v austrálskom Caims, totiž tento krok schválil. Jedinečný jaskynný útvar horného Gemera sa tak stáva uznávaným svetovým unikátom, ktorého ochrana spadá podľa medzinárodného práva pod viac ako stošesťdesiat krajín sveta.
    Nominačný proces trval niekoľko rokov a na prelome druhého tisícročia bol úspešne ukončený. Dobšinská ľadová jaskyňa sa nachádza na vrchu Duča v Národnom parku Slovenský raj. Tento chránený prírodný výtvor je jeden z najvzácnejších a najpozoruhodnejších prírodných javov u nás. Jaskyňu objavil banský inžinier E. Ruffinyi pre 130 rokmi a o rok neskôr bola sprístupnená verejnosti. Stala sa prvou jaskyňu v Európe s elektrickým osvetlením. Dĺžka tohto jaskynného útvaru dosahuje 1232 metrov a v jej útrobách sa skrýva 110-tisíc metrov kubických ľadu. Priemerná teplota v jaskyni sa po celý rok udrží pod nulou. Bohatá výzdoba má útvary do značnej miery vytvarované prúdením vzduchu.


    (zoho)