Vo vode v Slovenskom raji objavili črevné baktérie

10 Naj | Turistické strediská a ciele | Mestá a obce
  Prírodné rezervácie | Mapy | Mapa | Popis | Fotogaléria  
Chodníky a cyklotrasy | Webkamery | Výlety do okolia
Klikacia mapa s turistickými chodníkamiDetailná turistická mapa 1:50000


Spišský denník, 28.8.2000
    Spišská Nová Ves - Posledné laboratórne skúšky vody prameňov v Slovenskom raji dokázali prítomnosť črevných baktérií v studničkách na Suchej Belej, Kláštorisku (pri kláštore aj pri ceste na Podlesok), Čiernej doline pri Sokole, Zejmarskej rokline, Klauzoch a Bikšovej lúke.
    "Rozbory vody vykonal 10. augusta Štátny zdravotný ústav v Spišskej Novej Vsi. Vo všetkých uvedených prameňoch prekročili niektoré mikrobiologické ukazovatele normu. Preto voda z nich nie je nepitná. Opakované skúšky ukazujú, že aj Sokolský prameň a prameň pod Horskou službou na Čingove sú nevhodné na pitie," uviedol riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Ing. Dušan Bevilaqua.
    Skúšky kvality vody pozostávali z dvoch častí - chemickej analýzy a biologických rozborov. V apríli tohto roku našli ochranári v Grófskej studni dusičnany, v súčasnosti sú však všetky pramene Slovenského raja chemicky čisté. Nebezpečenstvo z chloridov, dusitanov alebo dusičnanov návštevníkom národného parku v súčasnosti nehrozí. Iba voda zo studničky na Bikšovej lúke vykazuje mierne zvýšené hodnoty mangánu, tie však nie sú zdraviu škodlivé. Biologické testy však dokazujú, že voda v národnom parku je znečistená fekáliami. Najčastejšou baktériou je Escherichia coli, vo vode sú aj enterokoky. Vo vode Brunovho prameňa na Kláštorisku je fekálnych streptokokov najviac.
    Jediný dlhodobo čistý prameň je na parkovisku pri Podlesku. "Samotní turisti prispievajú k tomu, že je voda nepitná. Napríklad tým, že kempujú v pásme hygienickej ochrany vody medzi Pieckami a Sokolom. Pri ceste si urobili parkovisko, pri Čiernej doline ich nestíhame odháňať," tvrdí D. Bevilaqua.
    V týchto dňoch roznášajú ochranári oznámenie o nepitnej vode do informačných stredísk národného parku a na recepcie hotelov. Ďalšiu kontrolu pripravujú pracovníci Správy Národného parku Slovenský raj na koniec turistickej sezóny.


    (rep)