Dobšinská ľadová jaskyňa mala prvá elektrinu

10 Naj | Turistické strediská a ciele | Mestá a obce
  Prírodné rezervácie | Mapy | Mapa | Popis | Fotogaléria  
Chodníky a cyklotrasy | Webkamery | Výlety do okolia
Klikacia mapa s turistickými chodníkamiDetailná turistická mapa 1:50000


Spišský denník, 19.5.2000
    PRVENSTVO - Tohtoročná návštevná sezóna potrvá až do konca septembra.

    Pre milovníkov podzemných krás je tak už otvorených všetkých dvanásť jaskýň, o ktoré sa stará Správa slovenských jaskýň (SSJ) v Liptovskom Mikuláši. Podľa informácií zástupcu riaditeľa SSJ RNDr. Pavla Bellu, v mimosezónnom období v Demänovskej ľadovej jaskyni upravili v jej zaľadnenej časti prehliadkový chodník, čím sa zvýšila bezpečnosť návštevníkov.
    V Dobšinskej ľadovej jaskyni zasa zrekonštruovali elektrické osvetlenie. Na pešej výstupovej trase k obom jaskyniam sú inštalované náučné chodníky. Pred otvorením tohtoročnej sezóny sa na nich rekonštruovali niektoré náučné panely. Ďalej dodal, že o prehliadku ľadových jaskýň je mimoriadne veľký záujem najmä u zahraničných turistov. V minulom roku zavítalo do nich okolo 140-tisíc ľudí, čo predstavuje skoro štvrtinu z celkovej návštevnosti slovenských jaskýň. Do Dobšinskej ľadovej jaskyne prišlo okolo 80-tisíc a do Demänovskej ľadovej jaskyne vyše 60-tisíc turistov.
    Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete, čo zvýrazňuje jej poloha mimo alpskej oblasti. Objem ľadu je vyše 110 000 kubických metrov. Onedlho, 15. júna 2000 si pripomenieme 130. výročie jej objavenia. Sprístupnená je od roku 1871. Patrí medzi prvé elektricky osvetlené jaskyne nielen v Európe, ale aj vo svete. Prvé pokusy s elektrickým osvetlením sa datujú do roku 1881, riadne elektrické osvetlenie inštalovali v roku 1887. Z celkovej dĺžky 1232 m je sprístupnených 495 m. Jaskyňa je nominovaná na zaradenie do svetového prírodného dedičstva UNESCO.
    Demänovská ľadová jaskyňa sa vyznačuje bohatou históriou. V rokoch 1719-1723 ju skúmal G. Buchholtz ml. Jeho poznatky zverejnil M. Bel v rokoch 1723 a 1736. Jaskyňu opísali mnohí vtedajší cestovalia a prírodovedci. Sprístupnená je od 80-tych rokov 19. storočia. Jaskyňu nanovo sprístupnili v rokoch 1950-1952, vrátane zavedenia elektrického osvetlenia. Verejnosť môže obdivovať z jej celkovej dĺžky 1750 m len 650 m.


    (TASR)