Hlavné aktivity v spolupráci s Národným parkom Slovenský raj v rámci "ENVIROJARI" roku 2000

10 Naj | Turistické strediská a ciele | Mestá a obce
  Prírodné rezervácie | Mapy | Mapa | Popis | Fotogaléria  
Chodníky a cyklotrasy | Webkamery | Výlety do okolia
Klikacia mapa s turistickými chodníkamiDetailná turistická mapa 1:50000


Informátor mesta Spišská Nová Ves, Apríl 2000
Dni ochrany prírody 21.marec - 1.apríl

    - 20.3.2000 - zahájenie spolupráce S-NP Slovenský raj s občianskym združením SOSNA v Projekte "Hornád - starám sa o svoju rieku" v povodí Hornádu v kontakte s NP SR,
    - zapojenie základných škôl v meste Spišská Nová Ves - ZŠ Komenského, Smižany, Hrabušice, CZŠ Letanovce - pokračovanie v medzinárodnom projekte Slovenskej republiky, Maďarska, Ukrajiny.

Deň Zeme 22.apríl

    - slávnostné otvorenie náučného chodníka SR - lokálne podujatie.

24.máj Svetový deň národných parkov

    - zahájenie vedomostnej ankety o NP Slovenský raj,
    - seminár na tému "Obnoviteľné zdroje energie" v spolupráci s SK BIOM Bratislava, ako prípravná akcia k XXXIII. Spišským výstavným trhom 13.-16.7.2000 - celoslovenské podujatie.

5.jún Svetový deň životného prostredia

    - Sad mládeže - slávnostné vyhodnotenie všetkých aktivít k Envirojari 2000 v okrese Spišská Nová Ves - regionálne podujatie


Ing. Dušan Bevilaqua
riaditeľ NP Slovenský raj