Slovenský raj v zrkadlení času

10 Naj | Turistické strediská a ciele | Mestá a obce
  Prírodné rezervácie | Mapy | Mapa | Popis | Fotogaléria  
Chodníky a cyklotrasy | Webkamery | Výlety do okolia
Klikacia mapa s turistickými chodníkamiDetailná turistická mapa 1:50000


Spišský denník, 19.4.2000
    PUBLIKÁCIA: Encyklopédiu pripravujú so Spišským dejepisným spolkom v Levoči.

    Spišská Nová Ves - Netradičným spôsobom chcú vydať pracovníci Správy Národného parku Slovenský raj novú knihu o tomto skvoste Slovenska. Plnofarebná publikácia Slovenský raj v zrkadlení času by mala byť skôr encyklopédiou, v ktorej fotografia a grafika nielen doplnia, ale aj nahradia výpovednú hodnotu textu.
    "Chceme ju pripraviť tak, aby bola atraktívna nielen pre domácich, ale aj zahraničných návštevníkov Spiša", tvrdí riaditeľ Správy NPSR Ing. Dušan Bevilaqua. Knihu pripravujú ochranári v úzkej spolupráci so Spišským dejepisným spolkom v Levoči, ktorý inšpirovala Encyklopédia Slovenska.
    Slovenský raj v zrkadlení času predstavia verejnosti pri príležitosti 15. výročia zmeny štatútu Slovenského raja z chránenej oblasti na národný park, ktoré bude v roku 2003. Jednotlivé kapitoly - dejiny zeme, dejiny vývoja fauny, dejiny vývoja spoločnosti atď. - chcú tvorcovia publikácie vytvoriť za širokej podpory verejnosti. Preto vyzývajú všetkých občanov Slovenska, aby správe parku požičali dokumentačný materiál, ktorý sa viaže k histórii územia a sídel v Slovenskom raji.
    Dobrovoľníci ho môžu posielať na adresu Správa Národného parku Slovenský raj, Letecká 3, 052 01 Spišská Nová Ves.


    (rep)